Botimet

Librat shkollore të botuara nga dukagjini

Të gjitha librat shkollore dhe dokumentacionin pedagogjik, të botuara nga ne mund t'i gjeni në këtë faqe.

Matematika 2

Ramadan Zejnullahu / Sejdi Bilalli

për klasën e dytë të shkollës fillore
128 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

ISBN 9951-05-067-0
Vendimi i MASHT nr. 595/02-1, i datës 25.08.2004

Çmimi: 2.50 €
zejnullahu@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Matematika 2 - Fletore Pune

Ramadan Zejnullahu / Sejdi Bilalli

për klasën e dytë të shkollës fillore
104 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

ISBN 9951-05-069-7
Vendimi i MASHT nr. 596/02-1, i datës 25.08.2004

Çmimi: 2.50 €
zejnullahu@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Matematika 2 - Teste Kontrolluese

Ramadan Zejnullahu / Sejdi Bilalli

për klasën e dytë të shkollës fillore
25 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

ISBN 9951-05-089-1
Vendimi i MASHT nr. 518/02-1, i datës 13.07.2005

Çmimi: 1.00 €
zejnullahu@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Matematika 2 - Zbavitëse

Ramadan Zejnullahu

për klasën e dytë të shkollës fillore
50 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

Çmimi: 1.50 €
zejnullahu@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Edukata muzikore 2

Drita Rudi

për klasën e dytë të shkollës fillore
100 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

ISBN 9951-05-078-6
Vendimi i MASHT nr. 637/02-1, i datës 07.09.2004

Çmimi: 3.00 €
dritarudi@gmail.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032