Botimet

Librat shkollore të botuara nga dukagjini

Të gjitha librat shkollore dhe dokumentacionin pedagogjik, të botuara nga ne mund t'i gjeni në këtë faqe.

Abetare

Mimoza Ç. Gjokutaj, Islam Krasniqi, Shezai Rrokaj, Saranda K. Pozhegu

Abetare – LIDHJE E FORTË
– për klasën e parë të shkollës fillore
120 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

ISBN 978-9951-05-252-8 –
Miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës e Shqipërisë dhe
nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë e Kosovë Prill, 2012

Çmimi: 3.00 €
info@dukagjinigroup.com

Abetare Pune

Mimoza Ç. Gjokutaj, Islam Krasniqi, Shezai Rrokaj, Saranda K. Pozhegu

për klasën e parë të shkollës fillore
84 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

ISBN 978-9928-124-52-4
Miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës e Shqipërisë dhe
nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë e Kosovë Prill, 2012

Çmimi: 2.50 €
info@dukagjinigroup.com

Libër për mësuesin

Mimoza Ç. Gjokutaj, Islam Krasniqi, Shezai Rrokaj, Saranda K. Pozhegu

për klasën e parë të shkollës fillore
320 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

Miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës e Shqipërisë dhe
nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë e Kosovë Prill, 2012

Çmimi: 5.50 €
info@dukagjinigroup.com

Matematika 1

Ramadan Zejnullahu / Sejdi Bilalli

për klasën e parë të shkollës fillore
120 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

ISBN 9951-05-034-4
Vendimi i MASHT nr. 271/02-1, i datës 15.08.2003

Çmimi: 2.50 €
zejnullahu@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Matematika 1 - Fletore Pune

Ramadan Zejnullahu / Sejdi Bilalli

për klasën e parë të shkollës fillore
98 faqe, ilustrime me ngjyra; 29 cm

ISBN 9951-05-046-8
Vendimi i MASHT nr. 436/02-1, i datës 14.05.2004

Çmimi: 2.50 €
zejnullahu@yahoo.com, info@dukagjinigroup.com

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032