Privatizon Hotel Dukagjini

2008

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /nfs/c03/h05/mnt/55297/domains/dukagjinigroup.com/html/wp-content/plugins/timeline-express/classes/class.timeline-express.php on line 828
Announcement Date : January 2, 2008

Një prej hoteleve ikonë të rrafshit të Dukagjinit. Objekti referencë për dekada e banorëve të kësaj zone ka arritur që nën menaxhimin e Ekrem Llukës të modernizohet dhe të bëhet një gërshetim i përkryer i të vjetrës me trendet bashkëkohore.

Rr. Ismail Qemali
Nr. 2, 30000, Pejë
039 433 093, 039 432 025

Rr. Hajdar Dushi Nr.
6, 10000, Prishtinë
038 244 031, 038 244 032